Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

К истории изучения орудий труда памятников Картамышского археологического микрорайона

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Загородняя, О.Н.
dc.date.accessioned 2015-12-12T15:48:31Z
dc.date.available 2015-12-12T15:48:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation К истории изучения орудий труда памятников Картамышского археологического микрорайона / О.Н. Загородняя // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2013. — Вип. 10. — С. 233-238. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2227-4952
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/89433
dc.description.abstract Статья посвящена истории изучения орудий, связанных с производством металла, в контексте изучения металлопроизводства позднебронзового века на территории Донецких рудопроявлений. Рассматриваются результаты применения экспериментально-трасологического метода в исследованиях коллекции орудий труда из горно-металлургических памятников Картамышского археологического микрорайона. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена історії вивчення решток стародавнього металовиробництва на гірничо-металургійних пам’ятках Донбасу доби пізньої бронзи. Підкреслюється, що саме дослідження пам’яток Картамиського археологічного мікрорайону у 2001— 2010 рр. (техногенної ділянки рудника Червоне озеро І, поселень Червоне озеро 1 та Червоне озеро 3) призвело до значного збільшення джерельної бази по вказаній проблематиці. На даний момент кількість знарядь, пов’язаних с різними етапами металовиробництва — видобутком руди, її збагаченням, металургією та металообробкою — перевищує 900 одиниць. Комплексне дослідження колекції базується на техніко-морфологичному, трасологічному та експериментальному методах. Як один з основних результатів слід зазначити систематизацію знарядь металовиробництва пам’яток Картамиша, що дозволяє робити висновки про спеціалізацію конкретної пам‘ятки, визначенні її ролі та місця у системі металовиробництва давніх суспільств. uk_UA
dc.description.abstract The paper is devoted to the history of research of metal production implements from mining and smelting sites of Late Bronze Age located in Donbass. The increase of the sources is observed in connection with investigation of sites of Kartamysh archaeological district in 2001—2010. They are technogenic section of pit Chervone Ozero 1, settlements Chervone Ozero 1 and Chervone Ozero 3. Currently the implements associated with different stages of metal production — mining, ore-dressing, metallurgy and metal working — are more than 900 units. Complex researches of the implements are based on morphological, traceological and experimental methods. The main results include systematization of metal production implements of Kartamysh to a new level, allowing to speak about specialization of the site, defining its place in metal production of ancient societies. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут археології НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Археологія і давня історія України
dc.subject Історія науки uk_UA
dc.title К истории изучения орудий труда памятников Картамышского археологического микрорайона uk_UA
dc.title.alternative До історії вивчення знарядь праці пам’яток Картамиського археологічного мікрорайону uk_UA
dc.title.alternative The history of research of tools from Kartamysh archaeological microregion uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 903.2-034.1(477.6)”637”


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис