Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тихонов, И.Л.
dc.date.accessioned 2015-12-09T16:24:43Z
dc.date.available 2015-12-09T16:24:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге / И.Л. Тихонов // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2012. — Вип. 9. — С. 302-309. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2227-4952
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/89401
dc.description.abstract Статья посвящена последнему периоду жизни известного ученого Федора Кондратьевича Волкова (Вовка), связанному с Санкт-Петербургом. Именно здесь, работая в Университете и Русском музее, Ф.К. Волков полностью раскрыл свой многогранный талант исследователя и педагога, воспитавшего замечательную плеяду учеников. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано петербурзький період життя Ф.К. Волкова (Вовка). Цей період (13 років) був найбільш плідним у творчій біографії вченого. Тут повністю розкрився багатогранний талант дослідника і педагога, який виховав цілу плеяду учнів. Діяльність Ф.К. Волкова у Петербурзі була пов’язана з двома установами. У 1906 р. він став співробітником Руського музею, де працював над створенням відділу Південно- Західної Росії та зарубіжних слов’ян. З роботою в музеї були також пов’язані археологічні експедиції вченого. Не менш важливим місцем роботи Ф.К. Волкова став Університет. З початку 1907 р. він розпочав викладацьку діяльність на посаді приват-доцента, читаючи курси з антропології та доісторичної археології. Саме у стінах Університету Ф.К. Волков створив наукову палеоетнологічну школу, яка продовжувала розвиватися і після смерті вченого у працях його учнів. uk_UA
dc.description.abstract The paper analyzes the St.Petersburg related period of Fedor Volkov’s (Vovk) life. This period (13 years) is the most prolific in scientists biography. Article completely shows multitalented researcher and teacher, who trained a galaxy of students. Activity of Fedor Volkov in St. Petersburg is being associated with two institutions. In 1906 he had become a member of the Rus Museum, where he worked on the South-West Russian and foreign Slavs department creation. As well as musem university became an equally important job Fedir Volkov. In early 1907, he started teaching as professor assistant, teaching courses on anthropology and prehistoric archeology. There he created the scientific paleoetnolgical school that has continued to evolve in his student’s works after researches death. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут археології НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Археологія і давня історія України
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге uk_UA
dc.title.alternative Ф.К. Волков у Санкт-Петербурзі uk_UA
dc.title.alternative Fedor Volkov in St. Petersburg uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [902(091):929](470.23–25)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис