Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013, випуск за цей рік за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013, випуск за цей рік за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Чотий, Н.Д. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проанализированы подходы к определению категории«банковское регулирование» в направлении выделения её содержательных аспектов и подходов к реализации. Дана сравнительная оценка категорий «банковское регулирование» и«банковский ...
 • Аборчі, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проведено аналіз еволюції та сучасного стану структури банківської системи України. Досліджено витоки національної банківської системи, наведено авторський варіант періодизації її розвитку з виділенням найбільш значущих ...
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
 • Толмачова, Г.Ф.; Квілінський, О.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери щодо мікро- і макроекономічних показників конкурентоспроможності. За допомогою побудови кореляційнорегресійних моделей визначено залежність показників малих підприємств від ...
 • Следь, О.М. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Досліджено підходи до формування та використання чистого прибутку підприємств. Встановлено систему пропорцій поділу прибутку на частини, що капіталізуються (кошти навиробничий розвиток, формування резервного фонду), і ...
 • Автор відсутній (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
 • Красножон, Н.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Висвітлено новітні тенденції та регіональні особливості функціонування молодіжного середовища, виявлено основні проблеми реалізації інноваційного потенціалу молоді на ринку праці України. Запропоновано пріоритетні напрями ...
 • Хаджинова, Е.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Сетевые формы межфирменной кооперации рассмотрены как важные источники повышения эффективности деятельности предприятий, усиления их инновационной активности и укрепления рыночного статуса. В управлении бизнес-процессами ...
 • Булеев, И.П.; Булеев, Е.И. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Рассмотрены особенности конкурентоспособности товара, предприятий, национальной экономики, диалектическая взаимосвязь категорий конкурентоспособности и экспортный потенциал. Исследовано влияние человеческого и интеллектуального ...
 • Ярошевська, О.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Розглянуто методи оцінки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Для характеристики фінансової стійкості підприємства використано систему абсолютних та відносних показників. Розглянуто фактори, ...
 • Гайдатов, А.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Выделены основные виды мотивационных стимулов, а также проанализированы подходы к их классификации. Представлены особенности дедуктивного и индуктивного подходов к поиску наиболее эффективных стимулов и их оценке. Пред ...
 • Родченко, В.Б. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Досліджено показники оцінки соціально-економічної диференціації регіонів. Уточнено розуміння категорії «диференціація». Запропоновано при формуванні механізму подолання надмірної соціально-економічної диференціації регіонів ...
 • Завгородняя, О.П. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  На основе анализа базовых условий функционирования отечественной электроэнергетики, действующей модели энергорынка выявлены факторы капитализации генерирующих компаний. Обосновано влияние институциональных факторов на ...
 • Маісурадзе, М.Ю. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Досліджено проблемні питання, присвячені забезпеченню інтересів працівників при реорганізації підприємств. Проведено аналіз визначень категорії «інтересу» та «охоронюваного законом інтересу» відповідно до норм чинного ...
 • Горощенко, В.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Наведено визначення понять «нерухомість», «управління нерухомістю»; розглянуто види послуг, які включає система управління нерухомістю у Європі; досліджено підсистеми об'єктів управління з наданням їх ключових характеристик; ...
 • Игнатьков, В.Н. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Проанализированы внешние факторы, влияющие на функционирование народного хозяйства Украины. Определены основные задачи и пути реформирования экономики в контексте обеспечения экономической безопасности государства. Предложено ...
 • Брюховецкий, Я.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Рассмотрена сущность интеллектуального труда на уровне предприятий. Определены принципы и факторы формирования систем стимулирования интеллектуального труда на предприятиях, которые должны учитывать как внутрипроизводственные, ...
 • Рассуждай, Э.Я.; Шестакова, О.С. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Обусловлена актуальность исследования, которая заключается в обосновании концептуальных положений повышения эффективности функционирования горнодобывающих компаний на основе управления капитализацией. Проанализированы ...
 • Манн, Р.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Досліджено передумови ефективної соціалізації регіональної політики. Доведено значущість інформаційного забезпечення на шляху побудови конструктивної системи управління процесами соціалізації. З метою усунення проблем, що ...
 • Бриль, І.В. (Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2013)
  Розглянуто питання економічної сутності нематеріальних активів підприємства. Визначено критерії призначення та відмітні характеристики нематеріальних активів на підприємстві. Запропоновано доповнити класифікацію нематеріальних ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис