Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Чинники випереджаючого економічного розвитку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кендюхов, О.
dc.contributor.author Ягельська, К.
dc.date.accessioned 2015-12-03T17:46:11Z
dc.date.available 2015-12-03T17:46:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Чинники випереджаючого економічного розвитку / О. Кендюхов, К. Ягельська // Вісник економічної науки України. — 2013. — № 2 (24). — С. 47–51. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/89191
dc.description.abstract У статті розглянуто основні моделі економічного розвитку та на основі вивчення досвіду країн, що досягли швидкого економічного успіху, виявлено чинники різних моделей, що забезпечили внесок в ефективність розвитку економічних систем та чинники випереджаючого економічного розвитку. В результаті дослідження констатовано відсутність зазначених чинників в українській моделі економічного розвитку. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные модели экономического развития и на основе изучения опыта стран, добившихся быстрого экономического успеха, выявлены факторы различных моделей, обеспечившие вклад в эффективность развития экономических систем и факторы опережающего экономического развития. В результате исследования констатировано отсутствие указанных факторов в украинской модели экономического развития. uk_UA
dc.description.abstract In the article the basic model of economic development is revealed. On the basis of studying the experience of countries that have achieved rapid economic success the factors of various models that accounted for the contribution to the efficiency of economic systems and the factors of advanced economic development are identified. The study ascertained the absence of these factors in the Ukrainian model of economic development. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Чинники випереджаючого економічного розвитку uk_UA
dc.title.alternative Факторы опережающего экономического развития uk_UA
dc.title.alternative Factors of passing ahead economic development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис