Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

About unrealization of tungsten lines up to the ground state in the nonideal plasma of pulse discharges in water

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Fedorovich, O.A.
dc.date.accessioned 2015-11-19T20:55:30Z
dc.date.available 2015-11-19T20:55:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation About unrealization of tungsten lines up to the ground state in the nonideal plasma of pulse discharges in water / O.A. Fedorovich // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 145-147. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS.52.80.-s
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88641
dc.description.abstract The paper considers the dynamics of tungsten impurity absorption line appearance in the plasma channel of the pulse discharge in water (PDW) during the plasma relaxation process. In the initial stage of discharge (3 µs) any tungsten and hydrogen absorption line is not observed in the spectrum. The optical gap width ∆Е in the nonideal plasma exceeds 5.5 eV. After 20 µs in the process of plasma relaxation, the absorption lines appear in the spectrum. They correspond to transitions from the ground level to the levels with higher energies, not exceeding 3.24 eV, i.e. the gap width is 4.74 eV. After 53 µs the gap width decreases down to 2.22 eV. The estimations of the electron concentration in the plasma, obtained on the basis of the gap width, and on the plasma frequency, are in a good agreement. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто динаміку появи ліній поглинання вольфраму в неідеальній плазмі імпульсного розряду у воді (ІРВ) при введені в канал домішок металу по мірі релаксації плазми. На початковій стадії розряду (3 мкс) в спектрі не спостерігається ні одна лінія поглинання вольфраму і водню. Величина оптичної щілини ∆Е перевищує 5.5 еВ. Через 20 мкс, по мірі релаксації плазми, з’являються спочатку лінії поглинання з переходами з основного рівня на рівні з верхніми енергіями, які не перевищують 3.24 еВ, тобто з величиною щілини 4.74 еВ, і на 53 мкс величина щілини складає 2.22 еВ. Оцінки концентрації електронів в плазмі, зроблені за величиною щілини і за плазмовою частотою, добре узгоджуються. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается динамика появления линий поглощения вольфрама в неидеальной плазме импульсного разряда в воде (ИРВ) при введении в канал примесей метала по мере релаксации плазмы. На начальной стадии разряда (3 мкс) в спектре не наблюдается ни одной линии поглощения вольфрама и водорода. Величина оптической щели ∆Е превышает 5.5 эВ. Через 20 мкс, по мере релаксации плазмы, появляются вначале линии поглощения с переходами с основного уровня на уровни с верхними энергиями, не превышающими 3.24 эВ, т.е. с величиной щели 4.74 эВ, и на 53 микросекунде величина щели составляет 2.22 эВ. Оценки концентрации электронов в плазме по величине щели и по плазменной частоте хорошо согласуются. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Низкотемпературная плазма и плазменные технологии uk_UA
dc.title About unrealization of tungsten lines up to the ground state in the nonideal plasma of pulse discharges in water uk_UA
dc.title.alternative Про нереалізацію ліній вольфраму до основного стану в неідеальній плазмі імпульсних розрядів у воді uk_UA
dc.title.alternative О нереализации линий вольфрама до основного состояния в неидеальной плазме импульсных разрядов в воде uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис