Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Interaction between two solitons in two-dimensional complex plasma with variable dust charge

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Mahdizadeh, N.
dc.contributor.author Aslaninejad, M.
dc.date.accessioned 2015-11-11T19:59:19Z
dc.date.available 2015-11-11T19:59:19Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Interaction between two solitons in two-dimensional complex plasma with variable dust charge / N. Mahdizadeh, M. Aslaninejad // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 131-133. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.27.Lw; 52.35.Sb; 52.65.Vv
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88318
dc.description.abstract We have studied the propagation of the dust acoustic solitary waves in two different directions for a non-magnetized, two dimensional dusty plasma including the variation of dust charges. We extend the reductive perturbation method and obtain two KdV equations for a nonlinear wave in two different directions. We also compare our results with the case of constant dust charge. uk_UA
dc.description.abstract Вивчалося поширення пилових акустичних солітонних хвиль у двох різних напрямках для ненамагніченої двомірної пилової плазми, включаючи зміни пилових розрядів. Був використаний редуктивний метод збурювань і отримано рішення двох рівнянь Кортевега-де Вріза (Kd) для нелінійних хвиль у двох різних напрямках. Отримані результати порівнювалися з такими для випадку постійного пилового розряду. uk_UA
dc.description.abstract Изучалось распространение пылевых акустических солитонных волн в двух различных направлениях для ненамагниченной двумерной пылевой плазмы, включая изменения пылевых разрядов. Был использован редуктивный метод возмущений и получено решение двух уравнений Кортевега-де Вриза (KdV) для нелинейных волн в двух различных направлениях. Полученные результаты сравнивались с таковыми для случая постоянного пылевого разряда. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Низкотемпературная плазма и плазменные технологии uk_UA
dc.title Interaction between two solitons in two-dimensional complex plasma with variable dust charge uk_UA
dc.title.alternative Взаємодія між двома солітонами в двомірній комплексній плазмі зі змінним пиловим зарядом uk_UA
dc.title.alternative Взаимодействие между двумя солитонами в двумерной комплексной плазме с переменным пылевым зарядом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис