Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Dynamics of one-dimensional electron bunch with the rectangular profile of density, injected into plasma

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Anisimov, I.O.
dc.contributor.author Tolochkevich, Y.M.
dc.date.accessioned 2015-11-11T19:52:11Z
dc.date.available 2015-11-11T19:52:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Dynamics of one-dimensional electron bunch with the rectangular profile of density, injected into plasma / I.O. Anisimov, Y.M. Tolochkevich // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 1. — С. 110-112. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.Fp, 52.40.Mj, 52.65.Rr
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88311
dc.description.abstract Dynamics of electron bunch with initially rectangular density profile injected into plasma was studied for 1D model using PIC method. Dependencies of maximal beam density and maximal amplitude of wake wave field upon the model parameters (plasma density and temperature, beam density, velocity and duration) were obtained and interpreted. Deformation index as a qualitative characteristic of deformation of the bunch initial density profile is proposed, its dependencies on the model parameters were studied. uk_UA
dc.description.abstract Було досліджено динаміку одновимірного електронного згустку з прямокутним початковим профілем концентрації, інжектованого в однорідну плазму, за допомогою комп’ютерного моделювання методом крупних частинок в комірках. Було пояснено залежність максимальної концентрації електронного згустку і максимальну амплітуду кільватерної хвилі в залежності від параметрів моделі ( концентрації плазми, концентрації згустку, початкової швидкості і тривалості згустку). Вводиться показник деформації в якості характеристики деформації початкового профілю концентрації згустку і досліджується його залежність від параметрів моделі. uk_UA
dc.description.abstract Была исследована динамика одномерного электронного сгустка с прямоугольным начальным профилем концентрации, инжектированного в однородную плазму, с применением компьютерного моделирования методом крупных частичек в ячейках. Была объяснена зависимость максимальной концентрации электронного сгустка и максимальная амплитуда кильватерной волны в зависимости от параметров модели ( концентрации плазмы, концентрации сгустка, начальной скорости и продолжительности сгустка). Вводится показатель деформации в качестве характеристики деформации начального профиля концентрации сгустка и исследуется его зависимость от параметров модели. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Плазменная электроника uk_UA
dc.title Dynamics of one-dimensional electron bunch with the rectangular profile of density, injected into plasma uk_UA
dc.title.alternative Динаміка одновимірного електронного згустку з прямокутним профілем концентрації, інжектованого у плазму uk_UA
dc.title.alternative Динамика одномерного электронного сгустка с прямоугольным профилем концентрации, инжектированного в плазму uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис