Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О выборе конструктивных параметров летательных аппаратов

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Макеев, В.И.
dc.contributor.author Стрельникова, Е.А.
dc.contributor.author Трофименко, П.Е.
dc.contributor.author Бондарь, А.В.
dc.date.accessioned 2015-10-25T18:39:09Z
dc.date.available 2015-10-25T18:39:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation О выборе конструктивных параметров летательных аппаратов / В.И. Макеев, Е.А. Стрельникова, П.Е. Трофименко, А.В. Бондарь // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 96-107. — Бібліогр.: 14 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87801
dc.description.abstract Досліджено актуальну з прикладної точки зору задачу про вплив ряду конструктивних параметрів твердопаливних ракет на величину розсіювання по дальності та напрямку. Розглянуто математичну модель руху твердого тіла змінної маси у збуреному середовищі, що враховує як хвильовий опір, так і опір тертя. Це дозволило визначити коефіцієнти аеродинамічних сил і моментів, що впливають на рух літальних апаратів, а також оцінити вплив конструктивних параметрів на їх кучність. uk_UA
dc.description.abstract The actual from applied point of view problem on effect of a row constructive parameters of solid-fuel rockets on the value of spreading in range and direction is studied. A mathematical model of motion of the rigid body of variable mass in the perturbed medium is considered, which takes into account both the wave, and the friction strength. It permitted to determine the coefficients of aerodynamic forces and moments, which effect on the motion of aircrafts as well as to estimate an effect of constructive parameters on coefficients clustering. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title О выборе конструктивных параметров летательных аппаратов uk_UA
dc.title.alternative On Choosing the Constructive Parameters of Aircrafts uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис