Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Предельные лимитанты в задачах динамики для прямоугольной призмы

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Папков, С.О.
dc.contributor.author Чехов, В.Н.
dc.date.accessioned 2015-10-25T18:32:49Z
dc.date.available 2015-10-25T18:32:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Предельные лимитанты в задачах динамики для прямоугольной призмы / С.О. Папков, В.Н. Чехов // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 62-76. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87798
dc.description.abstract Розглянуто алгоритм розв'язку квазірегулярної нескінченної системи лінійних алгебричних рівнянь, яка відповідає крайовій задачі усталених вимушених коливань ізотропної прямокутної призми в постановці плоскої задачі лінійної теорії пружності. Алгоритм базується на використанні лімітант Кояловича, що дозволяє обчислювати верхні й нижні оцінки для всієї нескінченної послідовності невідомих, а також власні частоти призми. Додатково в області прямокутника знайдено суми всіх функціональних рядів у представленні розв'язку крайової задачі. uk_UA
dc.description.abstract An algorithm is considered of solving the quasi-regular infinite system of linear algebraic equations, which corresponds to the boundary value problem of stationary forced vibrations of isotropic rectangular prism in the statement of plane deformed state of linear theory of elasticity. The algorithm is based on using the Koyalovich’s limitants, what permits to evaluate the upper and lower estimates for all the infinite sequence of unknowns as well as the natural frequencies of prism. Additionally, the sums of all the functional series from the solution representation are found in the area of rectangular. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Предельные лимитанты в задачах динамики для прямоугольной призмы uk_UA
dc.title.alternative Ultimate Limitants in Problems of Dynamics for a Rectangular Prism uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис