Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нестационарные деформации электроупругой незамкнутой цилиндрической оболочки при силовом и электрическом нагружениях

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Янчевский, И.В.
dc.date.accessioned 2015-10-25T16:50:28Z
dc.date.available 2015-10-25T16:50:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Нестационарные деформации электроупругой незамкнутой цилиндрической оболочки при силовом и электрическом нагружениях / И.В. Янчевский // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 115-122. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87789
dc.description.abstract Надано числово-аналітичне розв'язання задачі про нестаціонарні коливання незамкненої нескінченної циліндричної оболонки з електропружного матеріалу для шарнірно закріплених граничних країв. Розглянуто режими прямого і зворотного п'єзоелектричного ефекту. Динамічні процеси моделюються в межах лінійної теорії тонких електропружних оболонок, заснованої на узагальнених гіпотезах Кірхгофа - Лява. Для задоволення граничних умов введено додаткові навантаження. З використанням інтегрального перетворення Лапласа задачу зведено до системи інтегральних рівнянь Вольтера. Числові результати наведено у вигляді графіків та надано їх аналіз. uk_UA
dc.description.abstract A numerically-analytical solution of a problem on non-stationary vibrations of the non-closed infinitely long cylindrical shell made of an electroelastic material with hinged ends is presented. The modes of direct and inverse piezoelectric effect are considered. The dynamic processes are modeled within the framework of the linear theory of thin electroelastic shells based on the generalized Kirchhoff-Love hypotheses. To meet the boundary conditions, the additional loads are introduced. Using the Laplace integral transform, the problem is reduced to the system of Volterra integral equations. The numerical findings are presented in the form of plots, which are analyzed. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Нестационарные деформации электроупругой незамкнутой цилиндрической оболочки при силовом и электрическом нагружениях uk_UA
dc.title.alternative Nonstationary Deformation of Electroelastic Nonclozed Cylindrical Shell under Force and Electric Loadings uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис