Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Деформирование и повреждаемость композитных материалов с анизотропными компонентами (обзор)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хорошун, Л.П.
dc.contributor.author Назаренко, Л.В.
dc.date.accessioned 2015-10-25T16:46:47Z
dc.date.available 2015-10-25T16:46:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Деформирование и повреждаемость композитных материалов с анизотропными компонентами (обзор) / Л.П. Хорошун, Л.В. Назаренко // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 4. — С. 14-92. — Бібліогр.: 129 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87786
dc.description.abstract Запропоновано статистичну модель зв'язаного деформування і пошкоджуваності композитів з пористими трансверсально-ізотропними і ортотропними компонентами. Механізм мікропошкоджуваності таких композитів досліджено на основі припущення, що мікроміцність матеріалу є неоднорідною. Одиничне мікропошкодження моделюється утворенням порожньої квазисферичної пори на місці мікрооб'єму, що руйнується за критерієм Губера - Мізеса. Границя мікроміцності приймається випадковою функцією координат, густина одноточкового розподілу якої описується розподілом Вейбула. На базі методу умовних моментів, рівняння балансу пошкоджуваності матеріалу і методу Ньютона - Рафсона побудовано алгоритми обчислення ефективних деформаційних властивостей таких матеріалів залежно від макродеформацій. Встановлено загальні закономірності впливу пошкоджуваності матеріалу на закон зв'язку макронапружень і макродеформацій. Проаналізовано вплив фізико-механічних характеристик матеріалів, об'ємного вмісту і пористості компонентів, геометричних параметрів структури та характеру розподілу мікроміцності на пошкодженість матеріалу і як наслідок на криві макродеформування. uk_UA
dc.description.abstract A statistical model is proposed for the coupled deformation and damage of composites with porous transversally isotropic and orthotropic components. A mechanism of damage of the composites is studied basing on assumption that the micro-strength of material is inhomogeneous. The single micro-damage is modeled by the formation of an empty quasispherical pore at the place of micro-volume, which is damaged according to the Huber-Mises criterion. The microstrength limit is assmed to be a random function of coordinates. The onepoint distribution function is described by the Weibull distribution. Basing on the conditional moments method, balance equations of material damage and the Newton-Raphson method, the algorithm of evaluation of effective deformation characteristics of composite materials is built depending on macro-deformations. The general regularities of effect of the material damage on a link between macro-stresses and macro-strains are established. An effect of physicalmechanical properties of material, the volume fraction and porosity of components, geometrical parameters of structure and the character of distribution of micro-strength on the damage of material and as a consequence on the macro-deformation curves is analyzed. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Деформирование и повреждаемость композитных материалов с анизотропными компонентами (обзор) uk_UA
dc.title.alternative Deformation and Damageability of Composite Materials with Anisotropic Components (review) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис