Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кубенко, В.Д.
dc.contributor.author Янчевский, И.В.
dc.date.accessioned 2015-10-24T19:40:55Z
dc.date.available 2015-10-24T19:40:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении / В.Д. Кубенко, И.В. Янчевский // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 3. — С. 60-73. — Бібліогр.: 21 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87761
dc.description.abstract Досліджено нестаціонарні осесиметричні деформації незамкненої сферичної біморфної (метал - п'єзокераміка) оболонки, механічні граничні умови для якої відповідають умовам жорсткого защемлення, електричні умови - змішані. Для опису перехідних процесів використано рівняння теорії тонких електропружних оболонок. Визначення початкової різниці потенціалів, як і додаткових навантажень, що вводяться для задоволення механічних граничних умов, здійснено чисельно на основі одержаної системи інтегральних рівнянь Вольтерра з використанням регуляризуючого алгоритму Тихонова. Наведено числові результати, вірогідність яких оцінено на основі зіставлення їх зі скінченно-елементними розв'язками задач. uk_UA
dc.description.abstract The non-stationary axisymmetric deformations of a non-closed spherical bimorphic (metal-piezoceramics) shell are studied. The mechanical boundary conditions correspond to the rigidly supported edges conditions, whereas the electric conditions are the mixed ones. The equations of the theory of thin electroelastic shells are used to describe the transient processes. An output potential difference determination as well as the additional loads engaged for the boundary conditions fulfilling are carried out numerically on the basis of the obtained system of Volterra integral equations with using the Tikhonov regularization algorithm. The numerical results are presented. Their reliability is estimated by comparison with the finite-element solutions of the problem. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Колебания незамкнутой двухслойной электроупругой сферической оболочки при импульсном электромеханическом нагружении uk_UA
dc.title.alternative Vibrations of Non-closed Two-layer Electroelastic Spherical Shell under Impulse Electromechanical Loading uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис