Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гузь, А.Н.
dc.contributor.author Рущицкий, Я.Я.
dc.date.accessioned 2015-10-24T19:38:23Z
dc.date.available 2015-10-24T19:38:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых / А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 3. — С. 15-48. — Бібліогр.: 25 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0032-8243
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87759
dc.description.abstract Запропоновано інформацію про особливості застосування бібліометричних оцінок для наукових журналів та вчених. Обговорення проведено на прикладі вчених Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка і наукового журналу "Прикладная механика - International Applied Mechanics", який видається Інститутом російською мовою і видавництвом Springer - англійською мовою. Описано і частково прокоментовано традиційні та нові бази наукових даних. Розглянуто цитування як найбільш поширений параметр бібліометричних оцінок: індекси Хірша та Егге як інструменти оцінювання діяльності вчених і індекси Хірша, Impact-Factor, SJR, SNIP і RIP як інструменти оцінювання діяльності наукових журналів, а також певний новий підхід до оцінювання, оснований на запитах повних текстів електронних версій наукових публікацій. Спосеред усіх наукових журналів України за 1991 - 2011 роки журнал "Прикладная механика - International Applied Mechanics" одержував максимальні показники за всіма рейтингами: Impact-Factor = 1,740 за 2005 рік, SJR = 0,240 за 2006 рік, RIP = 1,76 за 2006 рік, SNIP = 2,45 за 2011 рік. uk_UA
dc.description.abstract An information is proposed on the features of application of bibliometric estimates of scientific journals and scientists. The discussion is presented taking into account, as an example, the scientific journal «Prikladnaya Mekhanika – International Applied Mechanics », which is published by the institute in Russian and by the Springer in English, and the scientists of the SP Timoshenko Institute of Mechanics. The traditional and new scientific databases are described and partially commented. The citation is considered as the most spread parameter for bibliometric estimates; the Hirsch and Egghe indexes are shown as tools for the scholar activity assessments, and the Hirsch index, Impact-Factor, SJR, SNIP and RIP as tools for the scientific journals activity assessment as well as some new approach to assessment based on the publications full-text requests. Among all the scientific journals of Ukraine, the journal «Prikladnaya Mekhanika – International Applied Mechanics » had in 1991 – 2011 the maximal figures in all the ratings: Impact-Factor = 1,740 in 2005, SJR = 0,240 in 2006, RIP = 1,76 in 2006, SNIP = 2,45 in 2011. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Прикладная механика
dc.title Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых uk_UA
dc.title.alternative Analysis of different variants of bibliometric estimates for scientific journals and scientists uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис