Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Модернізація системи суспільних відносин у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Панькова А.Д.
dc.date.accessioned 2015-10-23T16:06:04Z
dc.date.available 2015-10-23T16:06:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Модернізація системи суспільних відносин у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності / А.Д. Панькова // Економіка промисловості. — 2015. — № 2 (70). — С. 131-135. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87678
dc.description.abstract Визначено теоретико-методологічні та організаційно-управлінські аспекти розвитку трудової сфери. Обґрунтовано значимість цінності праці та цінності працівника. Розкрито сутність ціннісної раціональності та цілераціональності, а також місце гідної праці в цих процесах. Обґрунтовано пріоритетні напрями модернізації державного управління у трудовій сфері. uk_UA
dc.description.abstract Определены теоретико-методологические и организационно-управленческие аспекты развития трудовой сферы. Обоснована значимость ценности труда и ценности работника. Раскрыта сущность ценностной рациональности и целерациональности, а также место достойного труда в этих процессах. Обоснованы приоритетные направления модернизации государственного управления в трудовой сфере. uk_UA
dc.description.abstract The article defines theoretical, methodological, organizational, and managerial aspects of labour sphere. The importance of the value of labour and employee at the modernization of public relations and the essence of value rationality and goal rationality, and the place of decent work in these processes are substantiated. Decent work is the basis of goal rationality, and not the value of rationality. Goal rationality action arises when target, means and results are calculated and weighed rationally. It is substantiated that decent work is the means to create work as a value and enhance the value of labour rights. The advantages of the system of social relations in implementing values of rationality at work are systematized. The priorities for the modernization of public administration at work are substantiated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості uk_UA
dc.title Модернізація системи суспільних відносин у трудовій сфері на засадах соціальної відповідальності uk_UA
dc.title.alternative Модернизация системы общественных отношений в трудовой сфере на основе социальной ответственности uk_UA
dc.title.alternative Modernization of public relations system in labour sphere on principles of social responsibility uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.4:331.101


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис