Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Evolution of Social Protection: from Theoretical to Conceptual Pension System Models

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Rad, N.S.
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:32:38Z
dc.date.available 2015-10-22T09:32:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Evolution of Social Protection: from Theoretical to Conceptual Pension System Models / N.S. Rad // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 171-177. — Бібліогр.: 20 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87633
dc.description.abstract The article analyzes important aspects of development of pension system in Ukraine in the context of social evolution of society. Modernization of pension system provision in conditions of present-day risks and challenges is distinguished and specified. Lines of improving the concept of pension system in the context of peculiarities of cultural-historical development and current trends, risks and challenges of social development are given. uk_UA
dc.description.abstract В статті досліджено важливі аспекти розвитку вітчизняної пенсійної системи в контексті соціальної еволюції суспільства. Виявлені та окреслені особливості і проблеми модернізації вітчизняного пенсійного страхування в умовах сучасних ризиків та викликів. Запропоновані напрямки удосконалення концепції пенсійної системи в контексті особливостей національного культурно-історичного розвитку і сучасних тенденцій, ризиків та викликів суспільного розвитку. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследованы важные аспекты развития отечественной пенсионной системы в контексте социальной эволюции общества. Выявлены и обозначены особенности и проблемы модернизации отечественного пенсионного страхования в условиях современных рисков и вызовов. Предложены направления усовершенствования концепции пенсионной системы в контексте особенностей национального культурно-исторического развития и современных тенденций, рисков и вызовов общественного развития. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Evolution of Social Protection: from Theoretical to Conceptual Pension System Models uk_UA
dc.title.alternative Еволюція соціального захисту: від умоглядної до концептуальної моделі пенсійної системи uk_UA
dc.title.alternative Эволюция социальной защиты: от умозрительной до концептуальной модели пенсионной системы uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 368.914+657.412.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис