Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kuznetsova, D.V.
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:19:57Z
dc.date.available 2015-10-22T09:19:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Growing Points of Southern California / D.V. Kuznetsova // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 79-84— Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87623
dc.description.abstract The aim of this paper is to discuss and show up the main growing points of regional economic system of Southern California. The paper intends to bring together the aimed and contemporary implemented vectors of policy. On the economic side the importance of selected type of area development has played big role in public recognition. Eventually, the established system of polycentricity allows to involve and develop an unlimited number of industries, sectors and actors. It gives the opportunity and impetus for continuous and flexible modeling and fine tuning of sustainable and successful life sustenance. Extensively built cooperation relationships and promising sectors allows California to be and remain a leading regional and global hub. Discussing these processes and the related policy responses might also be interesting for many regions in Central and Eastern Europe, as similar developments might be expected in the future there as well. uk_UA
dc.description.abstract Метою даної статті є обговорення та виявлення основних точок зростання регіональної економічної системи Південної Каліфорнії. Була зроблена спроба об'єднати вектори політики, які були вже досягнуті в практиці і ті, якими характеризується сучасність. З економічної сторони велику роль в суспільному визнанні зіграв вибраний тип територіального розвитку. У кінцевому рахунку, сформована система поліцентризму дозволяє задіяти і розвивати необмежену кількість галузей, секторів та суб'єктів. Це дає можливість і стимул для безперервного і гнучкого моделювання і тонкої настройки сталого та успішного життєзабезпечення.Активне вибудовування відносин співробітництва з розвитком перспективних галузей дозволяє Каліфорнії бути і залишатися провідним регіональним і глобальним центром. Обговорення таких процесів і відповідних заходів політики також можуть бути цікавими для багатьох регіонів Центральної та Східної Європи, так як аналогічні зміни можна очікувати в майбутньому і там. uk_UA
dc.description.abstract Целью данной статьи является обсуждение и выявление основных точек роста региональной экономической системы Южной Калифорнии. Была сделана попытка объединить векторы политики, которые были уже достигнуты в практике и те, которыми характеризуется современность. С экономической стороны большую роль в общественном признании сыграл выбранный тип территориального развития. В конечном счете, сложившаяся система полицентризма позволяет задействовать и развивать неограниченное количество отраслей, секторов и субъектов. Это дает возможность и стимул для непрерывного и гибкого моделирования и тонкой настройки устойчивого и успешного жизнеобеспечения. Активное выстраивание отношений сотрудничества с развитием перспективных отраслей позволяет Калифорнии быть и оставаться ведущим региональным и глобальным центром. Обсуждение таких процессов и соответствующих ответных мер политики также могут быть интересны для многих регионов Центральной и Восточной Европы, так как аналогичные изменения можно ожидать в будущем и там. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title Growing Points of Southern California uk_UA
dc.title.alternative Точки росту Південної Каліфорнії uk_UA
dc.title.alternative Точки роста Южной Калифорнии uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.34 (73+722)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис