Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Small Innovative Enterprises in Ukraine and Europe: Tendencies, Problems, and Incentive Tools for Their Development

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tulku, Y.I.
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:13:57Z
dc.date.available 2015-10-22T09:13:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Small Innovative Enterprises in Ukraine and Europe: Tendencies, Problems, and Incentive Tools for Their Development / Y.I. Tulku // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 73-78. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87622
dc.description.abstract The article aims to investigate the current situation of small innovative enterprises in Ukraine and compare changes in time and among countries. The analysis shows the tendencies, weaknesses, threats, which companies and national governments face with. It also could help to find new ways and incentives to improve the current positions and develop a strong strategy for the future. uk_UA
dc.description.abstract Стаття призвана дослідити поточну ситуацію розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та зробити порівняльний аналіз змін у часі та з іншими країнами. Аналіз показує тенденції, слабкі сторони, виклики, з якими зустрічаються компанії та уряди. Також проведене дослідження може допомогти знайти шляхи та стимули для поліпшення позицій і розробити сильну стратегію, орієнтовану на майбутнє. uk_UA
dc.description.abstract Статья призвана исследовать текущую ситуацию развития малого инновационного предпринимательства в Украине и сделать сравнительный анализ изменений во времени и с другими странами. Анализ показывает тенденции, слабые стороны, угрозы, с которыми встречаются компании и правительства. Также проведенное исследование может помочь найти пути и стимулы для улучшения текущих позиций и разработать сильную стратегию, ориентированную на будущее. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title Small Innovative Enterprises in Ukraine and Europe: Tendencies, Problems, and Incentive Tools for Their Development uk_UA
dc.title.alternative Малі інноваційні підприємства в Україні та країнах Європи: тенденції, проблеми та стимулюючі інструменти розвитку uk_UA
dc.title.alternative Малые инновационные предприятия в Украине и странах Европы: тенденции, проблемы и стимулирующие инструменты развития uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.341.1 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис