Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Scientific Basic of Human Development State Administration in Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shinkaryuk, О.V.
dc.date.accessioned 2015-10-22T09:12:31Z
dc.date.available 2015-10-22T09:12:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Scientific Basic of Human Development State Administration in Ukraine / О.V. Shinkaryuk // Економічний вісник Донбасу. — 2014. — № 4(38). — С. 153-158. — Бібліогр.: 16 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87621
dc.description.abstract On the basis of the disclosure of the role and place of the Research Economic Institute (INAH) of the former State Planning Commity of Ukraine the role and place of national economic science in the scientific and methodological support of state influence on the socio-economic development of the state and regions. The expediency of the creation of the mode of "Academy of Economic Management" is disclosed. The directions and objectives of the Academy on the formation of scientific and educational governance provision which may be called "life in a new way" in Ukraine. uk_UA
dc.description.abstract В статті на основі розкриття ролі та місця Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ) колишнього Держплану України в управлінні народним господарством розкрито роль та місце вітчизняної економічної науки в науково-методичному забезпеченні державного впливу на соціально-економічний розвиток держави та регіонів. Обґрунтовано доцільність створення ДННУ «Академія економічного управління». Визначені напрями та завдання діяльності Академії щодо формування науково-освітянського забезпечення механізму державного управління «життям по-новому» в Україні uk_UA
dc.description.abstract В статье на основе раскрытия роли и места Научно-исследовательского экономического института (НИЭИ) бывшего Госплана Украины в управлении народным хозяйством раскрыта роль и место отечественной экономической науки в научно-методическом обеспечении государственного воздействия на социально-экономическое развитие государства и регионов. Обоснована целесообразность создания ГУНУ «Академия экономического управления». Определены направления и задачи деятельности Академии по формированию научно-образовательного обеспечения механизма государственного управления «жизнь по-новому» в Украине. uk_UA
dc.description.sponsorship Shinkaryuk, O. V. (2014, Jan 15). State administration formation of regional human development in Ukraine. (Z. Čekerevac, Ed.) MEST Journal, 3(1), 104-113. doi:10.12709/mest.03.03.01.12. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Scientific Basic of Human Development State Administration in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Наукові основи державного управління людським розвитком в Україні uk_UA
dc.title.alternative Научные основы государственного управления человеческим развитием в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 35:331.101.262 (477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис