Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізм реалізації соціальної політики підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Штапаук, Г.П.
dc.date.accessioned 2015-10-21T07:28:47Z
dc.date.available 2015-10-21T07:28:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Механізм реалізації соціальної політики підприємств / Г.П. Штапаук // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 1 (39). — С. 143-146. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87551
dc.description.abstract Уточнено визначення та основні елементи механізму реалізації соціальної політики підприємств на споживчому ринку, суб’єкти соціальної політики та визначено економічні інтереси кожного суб’єкта. З’ясовано можливість узгодження інтересів визначених суб’єктів із завданнями соціальної політики. Визначено інструменти реалізації соціальної політики як складові його механізму. Виходячи з цього розроблено схему загального механізму реалізації соціальної політики підприємствами. uk_UA
dc.description.abstract Уточнены определение и основные элементы механизма реализации социальной политики предприятий на потребительском рынке, субъекты социальной политики и определены интересы каждого субъекта. Выявлена возможность согласования интересов указанных субъектов с заданиями социальной политики. Определены инструменты реализации социальной политики как составляющие его механизма. Исходя из этого, разработана общая схема механизма реализации социальной политики предприятиями. uk_UA
dc.description.abstract Definition and basic elements of the mechanism of realisation of social policy of the enterprises in the consumer market are specified, subjects of social policy and are defined interests of each subject. Possibility of the coordination of interests of the specified subjects with social policy tasks is revealed. Tools of realisation of social policy as making its mechanism are defined. Proceeding from it, the general scheme of the mechanism of realisation of social policy is developed by the enterprises. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Менеджмент персоналу uk_UA
dc.title Механізм реалізації соціальної політики підприємств uk_UA
dc.title.alternative Механизм реализации социальной политики предприятия uk_UA
dc.title.alternative The Mechanism of Realisation of Social Policy of the Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.34:658


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис