Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Антонюк, В.П.
dc.date.accessioned 2015-10-21T07:14:03Z
dc.date.available 2015-10-21T07:14:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення / В.П. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. — 2015. — № 1 (39). — С. 44-52. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87539
dc.description.abstract В статті аналізуються сучасні проблеми людського розвитку Донецької та Луганської областей, обумовлені збройним конфліктом. Зроблено висновок, що в цих областях України знижуються можливості зайнятості, поширюється бідність, відбуваються втрати людського потенціалу, зростає чисельність вимушених внутрішніх переселенців, загостюються соціальні проблеми як на непідконтрольній, так і на підконтрольній Україні території. Обґрунтовуються пріоритетні завдання щодо вирішення проблем людського розвитку в кризових умовах. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализировано современные проблемы человеческого развития Донецкой и Луганской областей обусловлены вооруженным конфликтом. Сделан вывод, что в этих областях Украины снижаются возможности занятости, распространяется бедность, происходят потери человеческого потенциала, растет численность вынужденных внутренних переселенцев, обостряются социальные проблемы как на неподконтрольной, так и на подконтрольной Украине территории. Обосновываются приоритетные задачи по решению проблем человеческого развития в кризисных условиях. uk_UA
dc.description.abstract Present-day problems of human development in Donetsk and Luhansk regions conditioned by the armed conflict were analysed. It has been concluded that these regions of Ukraine have reduced employment opportunities, poverty spreads, loss of human potential, increase of the number of internally displaced persons, exacerbation of social problems both on uncontrolled and controlled territories of Ukraine. The priority tasks to solve the problems of human development under crisis conditions were grounded. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Соціально-економічні проблеми Донбасу uk_UA
dc.title Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення uk_UA
dc.title.alternative Современные проблемы социального и человеческого развития Донецкой и Луганской областей и приоритетные задачи их решения uk_UA
dc.title.alternative Modern Problems of Social and Human Development Donetsk and Luhansk Regions and the Prioritets of It’s Solving uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.42:331.101.262(477.62+477.61)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис