Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рогоза, М.Є.
dc.contributor.author Івченко, Є.І.
dc.contributor.author Божко, В.І.
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:30:23Z
dc.date.available 2015-10-19T12:30:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу / М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, В.І. Божко // Вісник економічної науки України. — 2015. — № 1 (28). — С. 125–127. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87517
dc.description.abstract Проведено аналіз сучасних тенденцій та підходів до управління ІТ та їх впливу на операційну діяльність суб’єктів господарювання та навчальних закладів зокрема. Визначено результати розвитку ІТ-компоненту інфраструктури університету на основі методології управління сервісами (ITSM). Розглянуто можливість та перспективи впровадження методології ITSM за межами ІТ середовища університету. uk_UA
dc.description.abstract Проведен анализ современных тенденций и подходов к управлению ИТ и их влияния на операционную деятельность субъектов хозяйствования и учебных заведений в частности. Определены результаты развития ИТ-компонента инфраструктуры университета на основе методологии управления сервисами (ITSM). Рассмотрена возможность и перспективы внедрения методологии ITSM за пределами ИТ среды университета. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of current trends and approaches to IT management and their impact on the operations of economic entities and educational institutions in particular. Determined results of the development of IT infrastructure component of the University based on the methodology management services (ITSM). The possibility and prospects of implementing ITSM methodology not only in the IT-environment of the university. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Забезпечення високого рівня операційної діяльності у системах управління на основі інформаційно-технологічного сервісного підходу uk_UA
dc.title.alternative Обеспечение высокого уровня операционной деятельности в системах управление на основе информационно-технологического сервисного подхода uk_UA
dc.title.alternative Providing of the high level operating activity in systems management on basis of informatively-technological service approach uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис