Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Контрейлерні перевезення - перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Андрушків, Б.
dc.contributor.author Кирич, Н.
dc.contributor.author Погайдак, О.
dc.contributor.author Стойко, І.
dc.contributor.author Шерстюк, Р.
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:11:21Z
dc.date.available 2015-10-19T12:11:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Контрейлерні перевезення - перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни) / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, І. Стойко, Р. Шерстюк // Вісник економічної науки України. — 2015. — № 1 (28). — С. 23–26. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87500
dc.description.abstract У статті, на основі аналізу літературних джерел та існуючого вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи залізничного та автомобільного транспорту, запропоновано шляхи та засоби розвитку контрейлерного обслуговування. Розглянуто проблеми підвищення його ефективності за рахунок інноваційних чинників. Встановлено, що загалом одним з найбільш прийнятних шляхів підвищення ефективності функціонування транспортних систем, підвищення безпеки руху, якості транспортного обслуговування є реалізація наявних контрейлерних можливостей, організація раціональних маршрутів руху транспорту. Доказано, що за рахунок застосування інноваційно-логістичних підходів, раціонального розміщення контрейлерних пунктів, організаційних чинників та врахування сучасних вимог експлуатації доріг і транспорту, можливо підвищити ефективність та якість транспортного обслуговування в умовах розвитку дорожнього господарства. uk_UA
dc.description.abstract В статье, в результате анализа литературных источников и существующего отечественного и зарубежного опыта работы железнодорожного и автомобильного транспорта , выявлены пути и средства развития контрейлерного обслуживания. Рассмотрены проблемы повышения его эффективности за счет инновационных факторов. Установлено, что одним из наиболее приемлемых путей повышения эффективности функционирования транспортных систем , повышение безопасности движения, качества транспортного обслуживания является реализация имеющихся контрейлерных возможностей, организация рациональных маршрутов движения транспорта. Доказано, что за счет применения инновационно-логистических подходов, рационального размещения контрейлерных пунктов, организационных факторов и учета современных требований эксплуатации дорог и транспорта , возможно повысить эффективность и качество транспортного обслуживания в условиях развития дорожного хозяйства. uk_UA
dc.description.abstract The ways and means of piggyback services development based on the scientific literature and existing national and international experience in the rail and road transports are discusses in the article. The issues of its efficiency by innovative factors are described. The implementation of existing piggyback opportunities and rational organization of traffic routes as the way of improving transport system efficiency, safety and quality of transport services is pointed. The article pays attention to the efficiency and quality of transport services in the conditions of road infrastructure development that can be improved through the use of innovative logistics approaches, rational distribution piggyback items and the current requirements of road transport operations. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Контрейлерні перевезення - перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни) uk_UA
dc.title.alternative Контрейлерные перевозки - перспективы решения проблемы в Украине (Пути совершенствования транспортного обслуживания в условиях гибридной войны) uk_UA
dc.title.alternative Kontrailer transportations - the prospects of problem decision in Ukraine (Ways of improvement of a transport service in the conditions of hybrid war) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис