Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чеботарьов, В.А.
dc.date.accessioned 2015-10-18T12:48:25Z
dc.date.available 2015-10-18T12:48:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці / В.А. Чеботарьов // Вісник економічної науки України. — 2014. — № 1 (25). — С. 131–134. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87409
dc.description.abstract На підґрунті дослідження динаміки експортно-імпортних потоків визначено передумови формування та реалізації конкурентних переваг вітчизняного агропро- довольчого комплексу на зовнішньому ринку на середньо- та довгострокову перспективу. uk_UA
dc.description.abstract На основе исследования динамики экспортно-импортных потоков определены предпосылки формирования и реализации конкурентных преимуществ отечественного агропродовольственного комплекса на внешнем рынке на средне- и долгосрочную перспективу. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of research of dynamics of export-import streams pre-conditions of forming and realization of competitive edges of domestic аgrifood complex are certain at the foreign market on a mid- and long-term prospect. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті
dc.title Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці uk_UA
dc.title.alternative Обеспечение конкурентных позиций агропродовольственного комплекса Украины в системе международного разделения труда uk_UA
dc.title.alternative Ensuring of competition positions of аgrifood complex of Ukraine in the system of international division of labor uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис