Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Когнитивное религиоведение как новое направление религиоведческой методологии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Прядко, С.М.
dc.date.accessioned 2015-10-08T19:30:29Z
dc.date.available 2015-10-08T19:30:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Когнитивное религиоведение как новое направление религиоведческой методологии / С.М. Прядко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2014. — № 2. — С. 61-64. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-3671
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87010
dc.description.abstract Данная статья посвящена такому явлению в современном религиоведении, как когнитивное религиоведение. В ней рассматривается пространство зарождения этого методологического течения, уже существующие наработки и перспективы дальнейшего развития. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена такому явищу в сучасному релігієзнавстві як когнітивне релігієзнавство. У ній роглядається простір зародження цієї методологічної течії, вже існуючі напрацювання та перспективи подальшого розвитку. uk_UA
dc.description.abstract This article is dedicated to the phenomenon in modern religion which called cognitive religion. It’s about area of nucleation this methodological course, and already existing developments and perspectives of further development. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука. Релігія. Суспільство
dc.subject Релігія uk_UA
dc.title Когнитивное религиоведение как новое направление религиоведческой методологии uk_UA
dc.title.alternative Когнітивне релігієзнавство як новий напрямок релігієзнавчої методології uk_UA
dc.title.alternative Cognitive Rreligion as One of Most Perspective Religious Methods uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 291.14


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис