Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Відновлення функцій двох змінних із збереженням класу C^r(R²) за допомогою їх слідів та слідів їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Литвин, О.М.
dc.contributor.author Литвин, О.О.
dc.contributor.author Ткаченко, О.В.
dc.contributor.author Грицай, О.Л.
dc.date.accessioned 2015-10-07T19:18:48Z
dc.date.available 2015-10-07T19:18:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Відновлення функцій двох змінних із збереженням класу C^r(R²) за допомогою їх слідів та слідів їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії / О.М. Литвин, О.О. Литвин, О.В. Ткаченко, О.Л. Грицай // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2014. — № 2. — С. 50-55. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86970
dc.description.abstract Дослiджуються методи побудови операторiв вiдновлення диференцiйовних функцiй двох змiнних в околi гладкої кривої, якi зберiгають клас диференцiйованостi C^r(R²). Метод використовує для побудови вказаних операторiв слiди наближуваної функцiї та її частинних похiдних за однiєю змiнною до заданого порядку на вказанiй кривiй. uk_UA
dc.description.abstract Исследуются методы построения операторов восстановления дифференцированных функций двух переменных в окрестности гладкой кривой, которые сохраняют класс дифференцируемости C^r(R²). Метод использует для построения указанных операторов следы приближаемой функции и ее частных производных по одной переменной до заданного порядка на указанной кривой. uk_UA
dc.description.abstract The methods of construction of the operators of recovery of differentiable functions of two variables in a vicinity of the smooth curve, which preserve the class of differentiability C^r(R²), are studied. The methods use the traces of an approximated function and its partial derivatives with respect to one variable up to a given order on the given curve. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Відновлення функцій двох змінних із збереженням класу C^r(R²) за допомогою їх слідів та слідів їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії uk_UA
dc.title.alternative Восстановление функций двух переменных с сохранением класса C^r(R²) с помощью их следов и следов их производных до фиксированной степени на заданной линии uk_UA
dc.title.alternative Recovery of the functions of two variables with preservation of the class C^r(R²) with the help of their traces and the traces of their derivatives up to a fixed order on the given curve uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис