Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Екзистенціальна апологія християнства у творчості Б. Паскаля

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Стасенко, С.О.
dc.date.accessioned 2015-10-04T15:07:16Z
dc.date.available 2015-10-04T15:07:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Екзистенціальна апологія християнства у творчості Б. Паскаля / С.О. Стасенко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2013. — № 1. — С. 86-91. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-3671
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86894
dc.description.abstract У статті розглядаються основні аргументи філософії Б. Паскаля, в яких дається обґрунтування християнства як релігії, що відповідає глибинній сутності і природі людини. На підставі аналізу творчості Б. Паскаля робиться висновок про те, що екзистенціально-онтологічна аргументація Б. Паскаля є в методологічному аспекті більш зручною, ніж шлях порівняльного аналізу різних релігій, для обґрунтування християнства як релігії, що відповідає глибинним сенсам буття людини. uk_UA
dc.description.abstract В данной статье рассматриваются основные аргументы философии Б. Паскаля, в которых дается обоснование христианства как религии, что соответствует глубинной сущности и природе человека. На основании анализа творчества Б. Паскаля делается вывод о том, что экзистенциально-онтологическая аргументация Б. Паскаля является в методологическом аспекте более удобной, чем путь сравнительного анализа различных религий, для обоснования христианства как религии, которая отвечает глубинным смыслам бытия человека. uk_UA
dc.description.abstract This article discusses the basic arguments of philosophy B. Pascal, which provides the rationale of Christianity as a religion, which corresponds to the essence of human. Based on the analysis of works of B. Pascal, author concluded that the existential-ontological argument B. Pascal in methodological aspect is more convenient than the way of comparative analysis of different religions, to justify Christianity as a religion that meets the profound meaning of human existence. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука. Релігія. Суспільство
dc.subject Філософія uk_UA
dc.title Екзистенціальна апологія християнства у творчості Б. Паскаля uk_UA
dc.title.alternative Экзистенциальная апология христианства в творчестве Б. Паскаля uk_UA
dc.title.alternative Existential Apology of Christianity in the works of B. Pascal uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 130.122:141.32:230.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис