Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гнот, С.
dc.date.accessioned 2015-10-01T17:40:09Z
dc.date.available 2015-10-01T17:40:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма / С. Гнот // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 1. — С. 83-87. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-3671
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86816
dc.description.abstract У статті наголошено на тому, що людське життя за своєю суттю – труд і боротьба, і допомогти людині може християнська мораль, що виховує такі духовні цінності, які вносять добро в людські душі, і тим самим – в особисті стосунки між ними. Резюмується, що практичне значення буде актуалізоване тоді, коли знання про духовно-моральні цінності на основі Святого Письма трансформуються в особистісні переконання як детермінанти моральної поведінки та органічно поєднуватимуться з особистою доброчинною діяльністю та самовихованням. uk_UA
dc.description.abstract В статье делается акцент на том, что человеческая жизнь по своей сути – труд и борьба, и помочь человеку может христианская мораль, воспитывающая такие духовные ценности, которые вносят добро в человеческие души и, тем самым, в личные отношения между ними. Резюмируется, что практическое значение будет актуализировано тогда, когда знания о духовно-нравственных ценностях на основе Священного Писания трансформируются в личностные убеждения как детерминанты нравственного поведения и будут органично соединяться с личной благотворительной деятельностью и самовоспитанием. uk_UA
dc.description.abstract In the article, the author lays emphasis on the idea that human life in its substance is labor and fight, so Christian morality can help a human being. This morality breeds such spiritual values as those ones, which bring good into human soul and individual relations between those souls. It is resumed that practical value will be actual one when knowledge about moral and spiritual values on basis of the Holy Writ becomes personal beliefs and determines morality, connecting to charity and self-education. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука. Релігія. Суспільство
dc.subject Релігієзнавство uk_UA
dc.title Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма uk_UA
dc.title.alternative Формирование ценностных ориентаций и здорового образа жизни на основе Священного Писания uk_UA
dc.title.alternative Development of Value System and Healthy Lifestyle on Basis of the Holy Writ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 008.12:22


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис