Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Математичне моделювання процесу руху солітона в анізотропному пружному тілі змінної густини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бомба, А.Я.
dc.contributor.author Турбал, Ю.В.
dc.date.accessioned 2015-09-16T17:43:24Z
dc.date.available 2015-09-16T17:43:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Математичне моделювання процесу руху солітона в анізотропному пружному тілі змінної густини / А.Я. Бомба, Ю.В. Турбал // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2013. — Вип. 9. — С. 5-14. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-5916
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86395
dc.description.abstract Розглядаються відокремлені хвилі типу δ-солітонів в анізотропних пружних матеріалах, що задовольняють узагальненому закону Гука. Досліджується поведінки відокремленої хвилі, яка рухається в напрямку зростання густини. Зокрема, змодельовано процес зменшення амплітуди та виникнення цуга нелінійних відокремлених хвиль. uk_UA
dc.description.abstract In this paper we consider the existence of separate waves like δ-solitone in anisotropic elastic materials which satisfy the generalized Hooke's law. We study the behavior of a solitary wave that moves in the direction of the field density increase. In particular, the process of amplitude reducing and the emergence of Zug nonlinear solitary waves are simulated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
dc.title Математичне моделювання процесу руху солітона в анізотропному пружному тілі змінної густини uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3:534.222


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис