Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Самосёнок, А.С.
dc.date.accessioned 2015-09-09T18:41:20Z
dc.date.available 2015-09-09T18:41:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия / А.С. Самосёнок // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 178-187. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0023-1274
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86227
dc.description.abstract Розглянуто умови конзистентності і асимптотичної нормальності оцінки максимальної правдоподібності для марковських послідовностей з гіббсовським розподілом. Сформульовано і доведено теореми, які дозволяють апроксимувати критеріальну функцію марковського процесу з єдиною точкою максимуму її емпіричною оцінкою. Розглянуті теореми є ефективним інструментом для дослідження збіжності оцінок невідомих параметрів до їх істинних значень. uk_UA
dc.description.abstract The paper examines the properties of consistency and asymptotic normality of maximum likelihood estimate for Markov sequences with Gibbs distribution. Theorems that allow approximating the criterion function of the Markov process with a single point of minimum by its empirical estimate are formulated and proved. The results can be applied to analyze the convergence of unknown parameters to their true values. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Новые средства кибернетики, информатики, вычислительной техники и системного анализа uk_UA
dc.title Исследование эмпирических оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом максимального правдоподобия uk_UA
dc.title.alternative Дослідження емпіричних оцінок параметрів гіббсовського розподілу, отриманих методом максимальної правдоподібності uk_UA
dc.title.alternative Analyzing the estimates of empirical parameters of a Gibbs distribution obtained by the maximum likelihood method uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис