Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зависимость целевой функции от нескольких переменных в задаче размещения объектов и ее решение методом структурно-алфавитного поиска

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тимофеева, Н.К.
dc.date.accessioned 2015-09-09T18:04:14Z
dc.date.available 2015-09-09T18:04:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Зависимость целевой функции от нескольких переменных в задаче размещения объектов и ее решение методом структурно-алфавитного поиска / Н.К. Тимофеева // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 106-114. — Бібліогр.: 44 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0023-1274
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86219
dc.description.abstract Проведено аналіз задачі розміщення різногабаритних об'єктів. Показано, що цільова функція в ній залежить від кількох змінних, якими є комбінаторні конфігурації різних типів. За цією ознакою вона поділяється на кілька підзадач, тому для її розв язання розроблено самоналагоджувальний алгоритм. Методом структурно-алфавітного пошуку, який грунтується на відомому розв язному випадку, розв'язується задача розміщення одногабаритних об'єктів uk_UA
dc.description.abstract The problem of location of various-sized objects is analyzed. The objective function is shown to depend on several variables, which are various combinatorial configurations. On this principle, it is divided into several subproblems; therefore, a self-adjusting algorithm is developed to solve it. A location problem for objects of the same size is solved by the structurally-alphabetical search, which is based on the known solvable case. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системный анализ uk_UA
dc.title Зависимость целевой функции от нескольких переменных в задаче размещения объектов и ее решение методом структурно-алфавитного поиска uk_UA
dc.title.alternative Залежність цільової функції від кількох змінних в задачі розміщення об'єктів та її розв'язання методом структурно-алфавітного пошуку uk_UA
dc.title.alternative Dependence of objective function on several variables in location problem and its solution by the method of structurally-alphabetical search uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.816


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис