Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Наближене обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних з використанням сплайн-інтерфлетації на класі диференційовних функцій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Литвин, О.М.
dc.contributor.author Нечуйвітер, О.П.
dc.date.accessioned 2015-07-06T18:30:54Z
dc.date.available 2015-07-06T18:30:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Наближене обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних з використанням сплайн-інтерфлетації на класі диференційовних функцій / О.М. Литвин, О.П. Нечуйвiтер // Доповiдi Нацiональної академiї наук України. — 2012. — № 8. — С. 36-41. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84353
dc.description.abstract Дослiджуються кубатурнi формули обчислення коефiцiєнтiв Фур’є функцiй трьох змiнних з використанням сплайн-iнтерфлетацiї на класi диференцiйовних функцiй. Iнформацiю про функцiю задано її слiдами на системi взаємно перпендикулярних площин, лiнiй та значеннями функцiї у вузлових точках. Отримано оцiнки похибки кубатурних формул. uk_UA
dc.description.abstract Исследуются кубатурные формулы вычисления коэффициентов Фурье функций трех переменных с использованием сплайн-интерфлетации на классе дифференцируемых функций. Информация о функции задана ее следами на системе взаимно перпендикулярных плоскостей и линий и значениями функции в узловых точках. Получены оценки погрешности кубатурных формул. uk_UA
dc.description.abstract With the use of the spline-interflatation on a class of differentiable functions, the cubature formulas for Fourier coefficients of the functions of three variables are studied. The information about a function is set by its traces on a system of mutually perpendicular planes and lines, as well as by the values of the function at knots. The estimates of errors of the cubature formulas are obtained. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Інформатика та кібернетика uk_UA
dc.title Наближене обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних з використанням сплайн-інтерфлетації на класі диференційовних функцій uk_UA
dc.title.alternative Приближенное вычисление коэффициентов Фурье функций трех переменных с использованием сплайн-интерфлетации на классе дифференцированных функций uk_UA
dc.title.alternative The approximate calculation of 3D Fourier coefficients of the functions of three variables by using the spline-interflatation on a class of differentiable functions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 621.391:517.518:510.52


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис