Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Naive Bayesian Classifiers for Purposes of Medical Differential Diagnostics

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kondrashova, N.
dc.contributor.author Pavlov, V.
dc.date.accessioned 2015-07-02T06:51:06Z
dc.date.available 2015-07-02T06:51:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Naive Bayesian Classifiers for Purposes of Medical Differential Diagnostics / N. Kondrashova, V. Pavlov // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 6. — С. 11-23. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0044
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83989
dc.description.abstract A distinctive feature of this work is grouping naive Bayesian classifiers in the scheme of "one against all" and using the extended features space. Metric and categorial variables are present in the original sample. The scheme of "one vs. all" with the use of other methods of classification gives an improvement in the accuracy of the differential diagnosis on exam sample compared to a single Bayesian classifier, but not in the case of the Naive Bayesian classifiers. The obtained results allow us to compare methods accuracies with such as GMDH and canonical discriminant analysis in solution of classification problem. uk_UA
dc.description.abstract Відмінною особливістю даної роботи є ансамблювання наївних Байєсівських класифікаторів в схемі «один проти всіх» і використанні розширеного простору ознак. У первинній вибірці присутні метричні і категорійні змінні. Схема «один проти всіх» із застосуванням інших методів класифікації дає поліпшення на екзамені точності диференціальної діагностики порівняно з єдиним класифікатором, але не у випадку наївних Байєсівських класифікаторів. Отримані результати точності дозволяють порівняти їх з результатами інших методів розв'язання задачі класифікації: таких як МГУА і канонічний дискримінантний аналіз. uk_UA
dc.description.abstract Отличительной особенностью данной работы является ансамблирование наивных Байесовских классификаторов в схеме «один против всех» и использовании расширенного пространства признаков. В исходной выборке присутствуют метрические и категориальные переменные. Схема «один против всех» с применением других методов классификации дает улучшение на экзамене точности дифференциальной диагностики по сравнению с единым классификатором, но не в случае наивных Байесовских классификаторов. Полученные результаты точности позволяют сравнить их с результатами других методов решения задачи классификации: таких как МГУА и канонический дискриминантный анализ. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Індуктивне моделювання складних систем
dc.title Naive Bayesian Classifiers for Purposes of Medical Differential Diagnostics uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.513.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис