Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author В’юн, В.І.
dc.contributor.author Міхненко, Ю.А.
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:23:28Z
dc.date.available 2015-06-23T11:23:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки / В.І. B'юн, Ю.А. Міхненко // Мат. машини і системи. — 2012. — № 4. — С. 102-105. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-9763
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83781
dc.description.abstract У статті розглядається питання щодо розширення організаційно-функціональної структури проблемно-орієнтованих інформаційних систем епідбезпеки на платформі засобів тріади СхД&Olap& ІАД (Сховища даних & On-line analytical processing & інтелектуального аналізу даних). Такі доповнення до традиційної організації інформаційної системи надають їй рис "розумної" системи, яка на основі людино-машинного аналізу (Olap) накопичених фактів своєї діяльності (СхД) здатна передбачати (ІАД) небажаний розвиток інфекційних процесів та пропонувати запобіжні заходи щодо самоорганізації системи. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются вопросы расширения организационно-функциональной структуры проблемно-ориентированных информационных систем эпидбезопасности на платформе способов триады ХрД &Olap& ИАД (Хранилище данных & On-line analytical processing& интеллектуального анализа данных). Дополнения к традиционной организации информационной системы придают ей черты "разумной" системы, которая на основе человеко-машинного анализа (Olap) накопленных фактов деятельности (ХрД) способна предвидеть нежелательное развитие инфекционных процессов и предложить упреждающие меры по самоорганизации системы. uk_UA
dc.description.abstract The article is dedicated to issues of expanding organizational and functional structure of problem-oriented information systems of energy security on the platform of the triad DS & Olap & IDA (Intellectual Data Analysis). Such extensions to traditional organization of informational system provide it with features of "reasonable" system. It is capable to foresee undesirable development of infectious process during the processes of interactive analysis (Olap) of activity facts accumulation (DS) and offer protective measures of self-organizing system (re-engineering). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичні машини і системи
dc.subject Інформаційні і телекомунікаційні технології uk_UA
dc.title Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки uk_UA
dc.title.alternative Методологические и концептуальные основы создания Е-систем эпидемиологической безопасности uk_UA
dc.title.alternative Methodological and conceptual foundations for creation epidemiological security of E-systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.3.00:007


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис