Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Случайность и возможность: современные подходы

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бычков, А.С.
dc.contributor.author Клюшин, Д.А.
dc.date.accessioned 2015-06-23T08:29:34Z
dc.date.available 2015-06-23T08:29:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Случайность и возможность: современные подходы / Бычков А.С., Клюшин Д.А. // Мат. машини і системи. — 2012. — № 4. — С. 10-27. — Бібліогр.: 63 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1028-9763
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83772
dc.description.abstract В статье изучаются современные взгляды на математическую формализацию и интерпретацию неопределенностей. В качестве двух основных подходов используются теория вероятностей и теория возможностей. Рассмотрены проблемы, которые возникают при решении прикладных задач, недостатки и преимущества разных подходов. uk_UA
dc.description.abstract У статті вивчаються сучасні погляди на математичну формалізацію та інтерпретацію невизначеностей. Як два основні підходи використовуються теорія ймовірностей та теорія можливостей. Розглянуто проблеми, які виникають при розв'язанні прикладних задач, та недоліки і переваги різних підходів. uk_UA
dc.description.abstract The current views on mathematical formalization and interpretation of uncertainties are examined in the paper. The probability theory and the possibility theory are used as two basic approaches. The problems of application tasks solution and the advantages and disadvantages of different approaches are considered. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут проблем математичних машин і систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Математичні машини і системи
dc.subject Обчислювальні системи uk_UA
dc.title Случайность и возможность: современные подходы uk_UA
dc.title.alternative Випадковість і можливість: сучасні підходи uk_UA
dc.title.alternative Randomness and possibility: contemporary approaches uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.925/926


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис