Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tutova, О.
dc.date.accessioned 2015-06-20T19:30:08Z
dc.date.available 2015-06-20T19:30:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Modeling of GNI growth dependency on macroeconomic factors / О. Tutova // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 361-377. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83597
dc.description.abstract Вибірка з 10 країн, що представляють всі чотири рівні людського розвитку, сформована на основі прогресу цих країн у рейтингу ІЛР у 2005-2012 роках. Комбінаторний метод МГУА обрано для оцінки впливу частки зайнятих у загальній кількості населення, прямих іноземних інвестицій, сумарного коефіцієнта демографічного навантаження і загального обсягу резервів на ВНД у Бєларусі, Ірані і Танзанії. uk_UA
dc.description.abstract Выборка из 10 стран, представляющих все четыре уровня человеческого развития, сформирована на основе прогресса в рейтинге ИЧР в 2005-2012 годах. Комбинаторный метод МГУА выбран для оценки влияния доли занятых в общей численности населения, прямых иностранных инвестиций, суммарного коэффициента демографической нагрузки и общего объема резервов на ВНД в Беларуси, Иране и Танзании. uk_UA
dc.description.abstract A sample of 10 countries representing all four levels of human development was chosen based on their progress in HDI rating during 2005-2012. Combinatorial GMDA was chosen as a method to assess influence of employment to population ratio, foreign direct investment, total dependency ratio, and total reserves on GNI in Belarus, Iran, and Tanzania. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Modeling of GNI growth dependency on macroeconomic factors uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 364.2:331


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис