Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделирование процессов распределения прибыли машиностроительного альянса с использованием метода Райфа

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Резниченко, Р.В.
dc.date.accessioned 2015-06-20T19:24:19Z
dc.date.available 2015-06-20T19:24:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Моделирование процессов распределения прибыли машиностроительного альянса с использованием метода Райфа / Р.В. Резниченко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 313-320. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83593
dc.description.abstract Розглядається модель розподілу прибутку між учасниками віртуального машинобудівного альянсу за допомогою рішень Райфа. Пропонується удосконалити модель Райфа для оптимального розподілу прибутку у відповідності до наданих послуг кожним учасником з метою досягнення загального результату виробництва. Відповідно це буде стимулювати кожне підприємство альянсу покращувати рівень обслуговування і залежно від величини наданих послуг отримувати відповідну частину прибутку. uk_UA
dc.description.abstract Рассматривается модель распределение прибыли между участниками виртуального машиностроительного альянса, при помощи решений Райфа. Предлагается, усовершенствовать модель Райфа для оптимального распределения прибыли в зависимости от доли предоставленных услуг каждого участника с целью достижения общего результата производства. Что соответственно будет стимулировать каждое предприятие альянса улучшать уровень обслуживания и в зависимости от величины предоставленных услуг получать соответственную часть прибыли. uk_UA
dc.description.abstract The model profit distribution of virtual engineering alliance is examined using Reif's decisions method. It is suggested to improve Reif's model for the optimal profit distribution according to shares provided by each participant with the intention of achieving a common result of production, that would stimulate each participant to improve the level of services and to get the part of profit corresponding to the value of provided services. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Моделирование процессов распределения прибыли машиностроительного альянса с использованием метода Райфа uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.21:681.142


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис