Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Любіч, О.О.
dc.contributor.author Бортніков, Г.П.
dc.contributor.author Ткачук, В.О.
dc.date.accessioned 2015-06-20T19:11:18Z
dc.date.available 2015-06-20T19:11:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, В.О. Ткачук // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 221-237. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83587
dc.description.abstract Розглянуто особливості та риси банківської паніки, виділено поняття паніка на рівні окремого банку та банківської системи, також виокремлено «паніку» як результат розповсюдження сигналів про роботу банку в умовах асиметрії інформації, розглянуто засади моделювання поведінки вкладників для управління ліквідністю, запропоновано заходи на рівні банку та в цілому банківської системи з попередження та подолання банківської паніки. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены особенности и черты банковской паники, выделено понятие паника на уровне отдельного банка и банковской системы, так же «паника» была определена как результат распространения сигналов о работе банка в условиях асимметрии информации, рассмотрены основы моделирования поведения вкладчиков для управления ликвидностью, предлагаемые меры на уровне банка и в целом банковской системы по предупреждению и преодолению банковской паники. uk_UA
dc.description.abstract The paper considers features and characteristics of banking panic, authors segregate panic as for individual bank and for the banking system, defines panic as result of spreading signals about bank performance in terms of asymmetric information; discusses principles for modeling the behavior of depositors for liquidity management, and proposes measures at the level of the bank and on the whole banking system to prevent and overcome the banking panic. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.71(043.5)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис