Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Управління операційною діяльністю підприємства з безперервним характером виробництва в умовах трансформаційної економіки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кондрашев, С.О.
dc.contributor.author Подчасова, Т.П.
dc.date.accessioned 2015-06-20T19:07:23Z
dc.date.available 2015-06-20T19:07:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Управління операційною діяльністю підприємства з безперервним характером виробництва в умовах трансформаційної економіки / С.О. Кондрашев, Т.П. Подчасова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 186-197. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83584
dc.description.abstract У статті розглянуто методи управління операційною діяльністю підприємств для забезпечення безперервності їх діяльності в умовах невизначеності та ризику, породжуваних трансформаційною економікою. Описано п’ять масштабних трансформаційних процеси, що відбуваються у світі. Виділено чотири стратегії реагування на ризики об'єднані під абревіатурою TARA (transfer, accept, reduce, avoid). Наведено три основних етапи впровадження процесу забезпечення безперервності діяльності організації. Проаналізовано чому підприємство з безперервним характером виробництва має дотримуватися стратегій та заходів по забезпеченню безперервності діяльності організації порівняно з підприємством з дискретним характером виробництва. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены методы управления операционной деятельностью предприятий для обеспечения непрерывности их деятельности в условиях неопределенности и риска, порождаемых трансформационной экономикой. Описаны пять масштабных трансформационных процесса, происходящих в мире. Выделены четыре стратегии реагирования на риски объединеные под аббревиатурой TARA (transfer, accept, reduce, avoid). Приведены три основных этапа внедрения процесса обеспечения непрерывности деятельности организации. Проанализировано почему предприятие с непрерывным характером производства должно придерживаться стратегий и мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности организации по сравнению с предприятием с дискретным характером производства. uk_UA
dc.description.abstract The methods of controlling operational activity of companies to ensure their actions regularity in the circumstances of uncertainty and risk of transformational economics are being talked about in this article. Five amplitudinous transformation processes taking place in the world are being described. Four strategies of reacting on risks are being picked, abbreviated as TARA (transfer, accept, reduce, avoid). Three primary stages of introducing the process of ensuring company's actions regularity were showed. The reasons why the company with the regular way of producing should keep follow their strategies and actions of ensuring regularity of their activities as compared with descrete way of producing companies were analysed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Управління операційною діяльністю підприємства з безперервним характером виробництва в умовах трансформаційної економіки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 658.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис