Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єршова, О.Л.
dc.date.accessioned 2015-06-20T19:04:56Z
dc.date.available 2015-06-20T19:04:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування / О.Л. Єршова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 139-164. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83582
dc.description.abstract В статті визначені цілі та об’єкти дослідження, присвяченого статистичній оцінці електронної готовності, здійснений підбір показників, за якими вона оцінюватиметься. Сформульовані відповідні стратегічні рекомендації, які слід врахувати при еволюції стратегії розвитку інформаційного суспільства, бюджетуванні Державної цільової програми та плану заходів (дій) з розвитку е-урядування. uk_UA
dc.description.abstract В статье определены цели и объекты исследования, посвященного статистической оценке электронной готовности, осуществлен подбор показателей, по которым она будет оцениваться. Сформулированы соответствующие Стратегические рекомендации, которые следует учесть при эволюции стратегии развития информационного общества, бюджетировании Государственной целевой программы и плана мероприятий (действий) по развитию е-правительства. uk_UA
dc.description.abstract This article defines the purposes and objects of a study on the statistical evaluation of e-readiness, recruitment of indicators by which it will be evaluated was done. Appropriate policy recommendations that should be considered during the evolution of the information society development strategy , budgeting State target program and action plan (actions) on the development of e-government were formulated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Стратегічні рекомендації щодо статистичного вимірювання готовності України до електронного урядування uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 316.34


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис