Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Веренич, О.В.
dc.contributor.author Подчасова, Т.П.
dc.date.accessioned 2015-06-20T18:59:55Z
dc.date.available 2015-06-20T18:59:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки / О.В. Веренич, Т.П. Подчасова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 70-89. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0009
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83578
dc.description.abstract У статті проаналізовано сутність світової трансформаційної економіки та специфіка трансформаційних перетворень в Україні. Підкреслено, що однією з основ економічного зростання України має стати розробка інфраструктурних проектів та програм, які являють собою комплекси взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що забезпечують основу функціонування системи. Проаналізовано суттєвий вплив специфіки трансформаційної економіки (як такої, що створює турбулентне зовнішнє середовище) на розробку та управління відповідними інфраструктурними проектами та програмами. Врахування такої турбулентності вимагає перегляду та вдосконалення певних методологічних концепцій та застосовуваних апаратних засобів для розробки та впровадження відповідних інфраструктурних проектів та програм. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализирована сущность мировой трансформационной экономики и специфика трансформационных преобразований в Украине. Подчеркнуто, что основой экономического роста Украины должна стать разработка инфраструктурных проектов и программ, представляющих собой комплексы взаимосвязанных обслуживающих структур, обеспечивающих функционирование системы. Проанализировано существенное влияние специфики трансформационной экономики, создающей турбулентную внешнюю среду, на разработку и управление соответствующими инфраструктурными проектами и программами. Учет такой турбулентности требует пересмотра и усовершенствования определенных методических концепций и применения аппаратных средств для разработки и внедрения соответствующих инфраструктурных проектов и программ. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the essence of world transformation economy and peculiarities of transformations in Ukraine. It is shown that one of the foundations of economic growth, Ukraine has become a development of infrastructure projects and programs that represent sets of interrelated service structures that provide the basis for the functioning of the system. Analysis of significant influence specific transformational economy (as such, which creates a turbulent external environment) for the development and management of the relevant infrastructure projects and programs. Underlined that consideration of such turbulence requires revision and improvement of certain methodological concepts and used hardware for development and implementation ofinfrastructure projects and programs. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.95


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис