Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблеми та перспективи в розробці інформаційних систем в галузі археології

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Панченко, М.В.
dc.date.accessioned 2015-06-19T17:15:54Z
dc.date.available 2015-06-19T17:15:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Проблеми та перспективи в розробці інформаційних систем в галузі археології / М.В. Панченко // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2010. — Вип. 1. — С. 507-512. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0122
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83453
dc.description.abstract У статті розглядаються теоретичні проблеми, пов’язані з побудовою інформаційних систем для археології. Наводиться стислий огляд типів програмних продуктів, що набули найбільшого розповсюдження. Проводиться порівняння переваг глобального і диферентного наповнення археологічних баз даних, розглядається їх взаємодія з геоінформаційними системами. Здійснюється аналіз предметної області для БД, призначених для обліку та охорони археологічних пам’яток, розглядаються проблеми їх взаємодії з інформаційними системами, створеними для вирішення вузькоспеціальних задач. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются теоретические проблемы, связанные с построением информационных систем для археологии. Приводится краткий обзор типов наиболее распространенных программных продуктов, анализируется сфера их применения. Проводится сравнение преимуществ глобального и дифферентного наполнения археологических баз данных, рассматривается их взаимодействие с геоинформационными системами. Осуществляется анализ предметной области для БД, предназначенных для учета и охраны археологических памятников, рассматриваются проблемы их взаимодействия с информационными системами, созданными для решения узкоспециальных задач. uk_UA
dc.description.abstract In the article, the problems that are connected with IT systems development for archaeology are considered. Here, a brief survey of the most popular program products is given and the sphere of their application is analyzed. The comparison of advantages of global and differential filling of archaeological databases is made and their interaction with GIS is considered. The analysis of data domain dealing with data storage and processing about archaeological collections is carried out and the problems of their interaction with IT systems for immovable properties (monuments) are examined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут археології НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Археологія і давня історія України
dc.subject Дослідження проблем середньовічної археології та історії uk_UA
dc.title Проблеми та перспективи в розробці інформаційних систем в галузі археології uk_UA
dc.title.alternative Проблемы и перспективы в разработке информационных систем в отрасли археологии uk_UA
dc.title.alternative Problems and prospects are in development of informative systems in industry of archaeology uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис