Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інститут відповідальності в контексті створення соціально-трудових відносин ринкового типу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Фоміна, О.О.
dc.date.accessioned 2010-05-21T08:42:14Z
dc.date.available 2010-05-21T08:42:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Інститут відповідальності в контексті створення соціально-трудових відносин ринкового типу / О.О. Фоміна // Вісник економічної науки України — 2009. — № 1(15). — С. 173-177. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8332
dc.description.abstract Теоретичний аналіз показує, що в економіці ринкового типу соціально-трудові відносини мають звільнятися від монопольного визначення державою їх змісту, форм і методів регулювання й розвиватися на основі вільного волевиявлення суб’єктів цих відносин, що спираються на економічні інтереси. Проте формування системи соціально-трудових відносин і їх регулювання лише на принципах волевиявлення роботодавців і найманих працівників — ідеальна модель, яка на практиці практично не зустрічається. Свобода відносин у соціально-трудовій сфері є завжди обмеженою як економічними, національними, соціальними та деякими іншими умовами розвитку виробничих відносин, так і потребою державного регулювання цих відносин в інтересах розвитку суспільства. uk_UA
dc.description.abstract Теоретический анализ показывает, что в экономике рыночного типа социально трудовые отношения должны освобождаться от монопольного определения государством их содержания, форм и методов регуляции и развиваться на основе свободного волеизъявления субъектов этих отношений, которые опираются на экономические интересы. Однако формирование системы социально трудовых отношений и их регуляции лишь на принципах волеизъявления работодателей и наемных работников — идеальная модель, которая на практике практически не встречается. Свобода отношений в социально трудовой сфере является всегда ограниченной как экономическими, национальными, социальными и некоторыми другими условиями развития производственных отношений, так и потребностью государственной регуляции этих отношений в интересах развития общества. uk_UA
dc.description.abstract A theoretical analysis shows that in the economy of market type socially labour relations must rid of monopolistic determination, forms and adjusting methods, the state of their maintenance and develop on the basis of free will of subjects of these relations which lean against economic interests. However social forming of the system is labour relations and their adjusting only on principles of will of employers and hired workers is an ideal model which in practice does not meet practically. Freedom of relations in a socially labour sphere is always limited as economic, national, social and some by other terms of development of production relations, so necessity of government control of these relations in behalf of development of society. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інститут відповідальності в контексті створення соціально-трудових відносин ринкового типу uk_UA
dc.title.alternative Институт ответственности в контексте создания социально трудовых отношений рыночного типа uk_UA
dc.title.alternative An institute of responsibility in the context of creation socially of labour relations of market type uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис