Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Андрушків, Б.М.
dc.contributor.author Кирич, Н.Б.
dc.contributor.author Погайдак, О.Б.
dc.date.accessioned 2010-05-20T11:13:39Z
dc.date.available 2010-05-20T11:13:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак // Вісник економічної науки України — 2009. — № 1(15). — С. 23-25. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8298
dc.description.abstract Розглянуто чинники, що впливають на економічну стійкість підприємства, класифіковано їх види. Конкретизовано мету інноваційної діяльності підприємства в умовах ринкових трансформацій, обґрунтовано вплив інновацій на його економічну ефективність, економічну та майнову безпеку тощо. uk_UA
dc.description.abstract Рассмотрены факторы, которые влияют на экономическую стойкость предприятия, классифицированы их виды. Конкретизирована цель инновационной деятельности предприятия в условиях рыночных трансформаций, обоснованно влияние инноваций на его экономическую эффективность, экономическую и имущественную безопасность и тому подобное. uk_UA
dc.description.abstract Factors which influence on economic firmness of enterprise are considered, their kinds are classified. The purpose of innovative activity of enterprise is specified in the conditions of market transformations, grounded influence of innovations on his economic efficiency, economic and property security and others like that. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України uk_UA
dc.title.alternative Инновационная деятельность предприятий и организаций как метод стабилизации экономики регионов Украины uk_UA
dc.title.alternative Innovative activity of enterprises and organizations as method of stabilizing of economy of regions of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис