Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, В.К.
dc.date.accessioned 2010-05-20T11:00:35Z
dc.date.available 2010-05-20T11:00:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства / В.К. Іванов // Вісник економічної науки України — 2009. — № 1(15). — С. 79-81. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8291
dc.description.abstract У статті розглянуто основні завдання щодо реалізації тактичних напрямів забезпечення платоспроможності підприємства в умовах кризи: відновлення прибутковості основного виду діяльності і збалансування руху коштів. Для відновлення прибутковості підприємства запропоновано заходи зі збереження досягнутих обсягів виробництва і реалізації продукції, прискорення оборотності активів і скорочення заборгованості. Оцінку заходів запропоновано здійснювати з використанням основних показників рентабельності, оборотності і заборгованості. Заходи щодо збалансування руху коштів у кризовий період (скорочення витрат і зростання надходжень) обгрунтовано за видами економічної діяльності. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные задачи реализации тактических направлений обеспечения платежеспособности предприятия в условиях кризиса: восстановление прибыльности основного вида деятельности и сбалансирование движения денежных средств. Для восстановления прибыльности предприятия предложены мероприятия по сохранению достигнутых объемов производства и реализации продукции, ускорению оборачиваемости активов и сокращению задолженности. Оценку мероприятий предложено осуществлять с использованием основных показателей рентабельности, оборачиваемости и задолженности. Мероприятия по сбалансированию движения денежных средств в кризисный период (сокращение затрат и увеличение поступлений) обоснованы по видам экономической деятельности. uk_UA
dc.description.abstract In the article the basic tasks of realization of tactical directions of providing solvency of enterprise are considered in the conditions of crisis: renewal of profitability of basic type of activity and balancing of cash flow. For renewal of profitability of enterprise measures are offered on the maintainance of the attained production and realization of products volumes, acceleration of turnover of assets and reduction of debt. It is suggested to carry out the estimation of measures with the use of basic indexes of profitability, turnover and debt. Measures on balancing of cash flow in a crisis period (reduction of expenses and increase of receipts) are grounded on the types of economic activity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства uk_UA
dc.title.alternative Тактические направления обеспечения платежеспособности предприятия uk_UA
dc.title.alternative Tactical directions of providing solvency of enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис