Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Визначення закономірностей і регіональних особливостей розвитку промислових підприємств донецького регіону

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ходак, О.В.
dc.date.accessioned 2010-05-20T10:03:48Z
dc.date.available 2010-05-20T10:03:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Визначення закономірностей і регіональних особливостей розвитку промислових підприємств донецького регіону / О.В. Ходак // Вісник економічної науки України — 2008. — № 2(14). — С. 152-155. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8268
dc.description.abstract Розвиток економічної системи України на при кінці ХХ, початку ХХI століття, спонукав наукову спільноту, практиків господарської діяльності, особисту увагу приділити пошуку принципово нових шляхів та методів господарювання, зокрема виникла необхідність визначення регіональних особливостей та закономірностей розвитку промислових підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Развитие экономической системы Украины в конце ХХ, началу ХХI века, побуждал научное сообщество, практиков хозяйственной деятельности, личное внимание уделить поиску принципиально новых путей и методов ведения хозяйства, в частности возникла необходимость определения региональных особенностей и закономерностей развития промышленных предприятий. uk_UA
dc.description.abstract Development of the economic system of Ukraine on прикінці ХХ, to beginning of ХХI age, induced a scientific association, practical workers of economic activity, to spare the personal attention a search on principle of new ways and methods of menage, in particular there was a necessity of determination of regional features and conformities to the law of development of industrial enterprises. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Визначення закономірностей і регіональних особливостей розвитку промислових підприємств донецького регіону uk_UA
dc.title.alternative Определение закономерностей и региональных особенностей развития промышленных предприятий донецкого региона uk_UA
dc.title.alternative Determination of conformities to the law and regional features of development of industrial enterprises of donetsk region uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис