Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення класифікації витрат підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Козаченко, Г.В.
dc.contributor.author Погорелов, Ю.С.
dc.date.accessioned 2010-05-20T09:32:37Z
dc.date.available 2010-05-20T09:32:37Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Вісник економічної науки України — 2008. — № 2(14). — С. 81-85. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8251
dc.description.abstract У загальному розумінні класифікація є розподілом предметів, явищ та понять по класах, відділах, розрядах у залежності від їхніх загальних ознак. Класифікація витрат є їх систематизацією та групуванням для потреб управління витратами підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В общем понимании классификация является распределением предметов, явлений и понятий по классам, отделам, разрядах в зависимости от их общих признаков. Классификация расходов является их систематизацией и группированием для потребностей управления расходами предприятия. uk_UA
dc.description.abstract In the general understanding classification is distributing of objects, phenomena and concepts on classes, departments, digits in dependence on their general signs. Classification of charges is their systematization and grouping for the necessities of management of enterprise charges. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Удосконалення класифікації витрат підприємства uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование классификации расходов предприятия uk_UA
dc.title.alternative Improvement of classification of charges of enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис