Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Модель міжгалузевої диференціації заробітної плати працівників різних професійних груп

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єськов, О.Л.
dc.contributor.author Лучанінов, С.В.
dc.contributor.author Єременко, В.О.
dc.date.accessioned 2010-05-20T09:09:59Z
dc.date.available 2010-05-20T09:09:59Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Модель міжгалузевої диференціації заробітної плати працівників різних професійних груп / О.Л. Єськов, С.В. Лучанінов, В.О. Єременко // Вісник економічної науки України — 2008. — № 2(14). — С. 57-62. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8246
dc.description.abstract Застосування приведеної моделі розрахунку дає можливість визначати замовлені значення заробітної плати, розраховувати тарифні сітки і тому подібне, які можуть використовуватися сторонами для ведення колективних переговорів, дозволяє оцінити рівень конкурентоспроможності галузі, або підприємства на ринку праці, і кількісно визначати необхідність підвищення продуктивності. uk_UA
dc.description.abstract Применение приведенной модели расчета дает возможность определять заказные значения заработной платы, рассчитывать тарифные сетки и тому подобное, которые могут использоваться сторонами для ведения коллективных переговоров, позволяет оценить уровень конкурентоспособности отрасли, или предприятия на рынке труда, и количественно определять необходимость повышения производительности. uk_UA
dc.description.abstract Application of the resulted model of calculation enables to determine the booked values of ettlings, expect tariff nets and others like that, which can be utillized sides for the conduct of collective negotiations, allows to estimate the level of competitiveness of industry, or enterprises at the market of labour, and in number to determine the necessity of increase of the productivity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Модель міжгалузевої диференціації заробітної плати працівників різних професійних груп uk_UA
dc.title.alternative Модель межотраслевой дифференциации заработной платы работников разных профессиональных групп uk_UA
dc.title.alternative Model of multybranched differentiation of ettlings of workers of different professional groups uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис