Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Єрмошкіна, О.В.
dc.date.accessioned 2010-05-20T09:07:54Z
dc.date.available 2010-05-20T09:07:54Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ / О.В. Єрмошкіна // Вісник економічної науки України — 2008. — № 2(14). — С. 52-57. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8245
dc.description.abstract Останніми роками процеси інтеграції та глобалізації значно пожвавились і все більше впливають як на економіку окремих країн так і світову економіку. Процеси глобалізації розповсюдились по всіх сферах життя людства. Вплив цих процесів відчувається і у політичній, і соціальній і, звичайно, технологічній, культурній та інших сферах життя. uk_UA
dc.description.abstract В последние годы процессы интеграции и глобализации значительно оживились и все больше влияют как на экономику отдельных стран так и мировую экономику. Процессы глобализации распространились по всем сферам жизни человечества. Влияние этих процессов чувствуется и в политической, и социальной и, конечно, технологической, культурной и других сферах жизни. uk_UA
dc.description.abstract Last years the processes of integration and globalization were considerably revived and all anymore influence as on the economy of separate countries so world economy. The processes of globalization spread on all of spheres of life of humanity. Influence of these processes is felt in political, and social and, certainly, and other technological, cultural spheres of life. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ uk_UA
dc.title.alternative Особенности управления финансовыми потоками больших интегрированных структур в условиях глобализации экономических явлений uk_UA
dc.title.alternative Features of management of large computer integrated structures financial streams are in the conditions of globalization of the economic phenomena uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис