Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зниження насичення воднем цирконієвих сплавів при модифікації поверхні комплексною іонно-плазмовою обробкою

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Толстолуцька, Г.Д.
dc.contributor.author Копанець, І.Є.
dc.contributor.author Ружицький, В.В.
dc.contributor.author Білоус, В.А.
dc.contributor.author Купрін, О.С.
dc.contributor.author Овчаренко, В.Д.
dc.contributor.author Василенко, Р.Л.
dc.contributor.author Леонов, С.О.
dc.date.accessioned 2015-05-29T17:47:21Z
dc.date.available 2015-05-29T17:47:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Зниження насичення воднем цирконієвих сплавів при модифікації поверхні комплексною іонно-плазмовою обробкою / Г.Д. Толстолуцька, І.Є. Копанець, В.В. Ружицький, В.А. Білоус, О.С. Купрін, В.Д. Овчаренко, Р.Л. Василенко, С.О. Леонов // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 2. — С. 119-123. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/82452
dc.description.abstract Методом ядерних реакцій виміряні просторово-концентраційні розподіли дейтерію в первинному сплаві цирконію та в сплаві з покриттями CrN, CrAl і Al₂O₃ після насичення з газової фази при температурі 300...600 °С (PD = (2…9)·10⁻⁵ мм рт. ст., час - 120 хв) або після іонної імплантації дейтерієм. Встановлено, що в досліджених інтервалах температур і тисків покриття з CrN, CrAl і Al₂O₃ виступають бар'єром і захищають цирконій від взаємодії з ізотопом водню – дейтерієм. uk_UA
dc.description.abstract Методом ядерных реакций измерены пространственно-концентрационные распределения дейтерия в исходном сплаве циркония и в сплаве с покрытиями CrN, CrAl и Al₂O₃ после насыщения из газовой фазы при температуре 300…600 °С (PD = (2…9)·10⁻⁵ мм рт. ст., время - 120 мин) или после ионной имплантации. Установлено, что в исследованных интервалах температур и давлений покрытия с CrN, CrAl и Al₂O₃ выступают барьером и защищают цирконий от взаимодействия с изотопом водорода - дейтерием. uk_UA
dc.description.abstract The method of nuclear reactions measured depths-concentration distribution of deuterium in the initial zirconium alloy and alloy coated with CrN, CrAl and Al₂O₃ after saturation of the gas phase at a temperature of 300 ... 600 °C (PD = (2…9)·10⁻⁵ mm Hg, period - 120 min) or by ion implantation. It was established that in the investigated range of temperatures and pressures coatings CrN, CrAl and Al₂O₃ are the barrier and protect the zirconium from the interaction with the isotope of hydrogen - deuterium. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных и ионно-плазменных технологий uk_UA
dc.title Зниження насичення воднем цирконієвих сплавів при модифікації поверхні комплексною іонно-плазмовою обробкою uk_UA
dc.title.alternative Снижение насыщения водородом циркониевых сплавов при модификации поверхности комплексной ионно-плазменной обработкой uk_UA
dc.title.alternative Reduction of hydrogen saturation of zirconium alloys using a modification of the surface due to complex ion-plasma treatment uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.296.004.0772


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис