Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів як ключовий елемент соціально-економічного розвитку просторових систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Комірна, В.В.
dc.contributor.author Ганжела, І.П.
dc.date.accessioned 2015-05-21T16:48:54Z
dc.date.available 2015-05-21T16:48:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів як ключовий елемент соціально-економічного розвитку просторових систем / В.В. Комірна, І.П. Ганжела // Економічні інновації: Зб. наук. пр. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2015. — Вип. 59. — С. 150-164. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0066
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/81840
dc.description.abstract Для забезпечення сталого розвитку регіонів України в цілому та становлення їх інноваційного потенціалу зокрема надзвичайно важливою проблемою є розробка нових методів формування й розвитку цього потенціалу, які повинні відповідати завданням соціально-економічних перетворень на сучасному етапі, а також спрямовувати свою дію на подолання диспропорцій інноваційного розвитку за регіонами. uk_UA
dc.description.abstract To ensure the sustainable development of the regions of Ukraine in general and their innovation potential of becoming particularly critical issue is the development of new methods of formation and development of this potential , which should meet the objective of social and economic changes at this stage , and to direct their action to overcome disparities innovative development regions. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічні інновації
dc.title Диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів як ключовий елемент соціально-економічного розвитку просторових систем uk_UA
dc.title.alternative Diversification innovative-investment regional activities as key element of socially-economic development of spatial system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.1:658.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис